Priroda i okoliš Crossword
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 
 
Special Characters:
Š
Ć
Down: 1)  nauka koja se bavi proučavanjem odnosa između živih bića i okoline3) odlažemo u plavi spremnik4) dio otpada koji se ne može opet upotrijebiti5) odlažemo je u žute spremnike6) mjesto gdje se odlaže smeće Across: 2) priroda i sve što su ljudi u njoj izgradili4) odlažemo u zeleni spremnik7)  postupak sakupljanja odbačenih proizvoda i njihova prerada pri čemu se dobijaju novi proizvodi.8) razgrađuje se u prirodi 10- 100 godina9) sve tvari koje nam nisu potrebne
 

 

Create your own Crossword Puzzle for Free!
 Show Errors as I Type